top of page

הנה כללים קבועים לאתגר שלנו אשר תואמים את הכללים של רוב אתרי הסטוק

התמונות שתשלחו חייבות להיות תמונות שלא פורסמו באף אתר און ליין אחר כולל לא האתר הפרטי שלכם. למה? כי ברוב האתרים, זה אסור ואם אתר הסטוק יגלה שהתמונה כבר פורסמה, הם עלולים לסגור לכם את החשבון. אסור שיראו אנשים בתמונה אם אין אישור בכתב של אותו אדם. לא ברחוב ולא מהגב. אסור לצלם עבודות אומנות של אחרים, בניינים אייקוניים ומקומות ואטרקציות שדורשים תשלום בכניסה. על כל אלה יש זכויות יוצרים ובמידה וזה חשוב לכם, יש להחתים את האחראי על ויתור זכויות. אסור לצלם ילדים, גם לא מהגב, ללא אישור חתום מהוריהם. אסור להראות מותגים או שלטי פרסומת. תמונות אומנותיות מדי עם אזורי פוקוס בעייתיים לא עובדים באתרי הסטוק. איכות - זה חשוב מאד - התמונה חייבת להיות באיכות גבוהה מאד. אסור שיהיה רעש דיגיטלי בתמונה. תמונות כאלה נפסלות. כללים נוספים נמצאים באתרי הסטוק הרלוונטיים ומתעדכנים מדי פעם.

הנה כללים קבועים לאתגר שלנו אשר תואמים את הכללים של רוב אתרי הסטוק
bottom of page